Uygulamacı Eğitimi

Temel Mesajlar Uygulamacı Eğitimi

Bu eğitimin amacı, erken çocukluk gelişimini destekleyen temel mesajları yaygınlaştırmak isteyen kurum veya kuruluşlara programın uygulamasına ilişkin yol göstermektir. Bu eğitimi alan kurumlar, temel mesajlara ilişkin seminer ve atölye çalışmaları düzenleyebilmektedir ve temel mesajların aileler tarafından daha iyi anlaşılması ve uygulanması için farkındalık yaratabilmektedir.