Uygulamacı Eğitimi

Süpervizör Eğitimi

Bu eğitimin amacı, ev ziyaretçileri ve grup rehberlerinden oluşan ekipleri yönetecek, koordine edecek ve destekleyecek süpervizörleri yetiştirmektir. Bu eğitimi alan süpervizörler, ekiplerine çeşitli konularda destek olmak için (örneğin, aileler ile etkin iletişim kurmak, sahada karşılaşılabilecek zorluklara çözümler üretebilmek,  gerekli durumlarda yönlendirmeler yapılabilmek) için gerekli bilgi ve becerileri kazanmaktadır.