Saha Desteği

Saha Desteği

Saha desteğinin amacı, eğitim verilen kurum ve kuruluşlara saha uygulamaları sürecinde çeşitli konularda (örneğin, kuruma özgü uygulama biçimi, ekip yönetimi ve motivasyonu, etkili iletişim, sahada yaşanabilecek sorunlar) ihtiyaç duyulan danışmanlığı sağlamaktır.