Uygulamacı Eğitimi

Ev Ziyareti Uygulamacı Eğitimi 0-12 Ay

Dezavantajlı aileleri desteklemek için ev ziyareti temelli aile rehberliği programını uygulamak isteyen kurum ve kuruluşların (yerel yönetimler, STK’lar) ekibine verilen eğitimlerdir. Bu eğitimin amacı, ev ziyareti-temelli model çerçevesinde sahada uygulama yapacak ekibin uzmanlaşmasını sağlamaktır. Bu eğitimi alan ev ziyaretçileri hamileliğin 7. ayından itibaren ayda bir defa, doğumdan sonra ayda iki defa olmak üzere aileyi kendi evinde ziyaret ederek ebeveyn rehberliği yapabilmektedir.