Erken Çocukluk Programları

Ev Ziyareti Temelli Aile Rehberliği Programı

Aile Rehberliği Programı, 2017-2020 yılları arasında Bernard van Leer Vakfı’nın Türkiye’de desteklediği Kent95 programı çerçevesinde geliştirilmiş ev ziyareti-temelli bir programdır. Bu programın amacı, doğum öncesinden başlayarak ilk 3 yıl boyunca yapılan düzenli ev ziyaretleri kapsamında çocuk gelişimini ve anne-çocuk ilişkisini güçlendirmektir. Programın hedef kitlesi 0-3 yaş çocuğu olan düşük eğitim ve gelir düzeyine sahip ailelerdir.

Ev Ziyareti Programının dört temel amacı bulunuyor:

  • Annenin ruh sağlığını desteklemek
  • Bebeğin sağlıklı beslenmesi ve fiziksel bakımı konusunda anneyi bilinçlendirmek
  • Anne-bebek arasındaki duygusal bağı kuvvetlendiren etkileşim fırsatlarını tanıtmak
  • Çocuğun gelişimi için ihtiyaç duyduğu uyaran zenginliğini sade ve masrafsız oyuncaklar ve oyun etkinlikleri ile arttırmak

Bu program halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer İlçe Belediyesi, Maltepe İlçe Belediyesi, Sultanbeyli İlçe Belediyesi ve İzmir’de Karşıyaka İlçe Belediyesi tarafından uygulanmaya devam ediliyor.