ÇEVRİMİÇİ SEMPOZYUM
29 Eylül 2021

Bebekler Beklemez:
0-3 Yaş Gelişimine Öncelik Veren Uygulamalar

Tarih-Saat: 29 Eylül 2021 – 09:45
Yer: Zoom
Link: https://us02web.zoom.us/j/88181342408
Düzenleyen: Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜPAM) ve Erken Çocukluk Birimi BEBEK95

Etkinliğimiz herkese açıktır ve katılım ücretsizdir.
Eşzamanlı tercüme olacaktır.

Dünyanın ve ülkemizin değerli bilim insanlarının, yerel yönetimlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile çevrimiçi olarak gerçekleşecek bu sempozyuma katılımınızdan mutluluk duyacağız.

Uluslararası katılımlı bu sempozyumda Bernard van Leer Vakfının desteğiyle hayata geçirilen Kent95 programı ve bu program kapsamında Beyoğlu, Maltepe, Sarıyer ve Sultanbeyli ilçeleri için geliştirilen sosyal hizmet haritaları, kamusal alanlardaki çocuk dostu düzenlemeler ile ev ziyareti temelli “Aile Rehberliği” projesi söyleşiler ve video gösterimleriyle tanıtılacaktır.

Program içeriğinin erken çocukluk dönemi araştırmacılarına, alanda çalışan uzmanlara ve sosyal politika yapıcılarına yol gösterici olacağını umuyoruz.

Program

09:45-10:00

AÇILIŞ

10:00-10:30

AÇILIŞ KONUŞMASI

Cecilia VACA JONES, Bernard Van Leer Vakfı, Hollanda

10:30-12:00

KENT95 Istanbul Pilot Uygulaması
0-3 Yaş Çocuk Gelişimini Destekleyen Aile Programları, Kamusal Alan Tasarımları, Ailelere Hizmetler için Veriye Dayalı Karar Mekanizmaları

Konuşmacılar:
Istanbul95 İlçe Belediye Başkanları
Prof. Dr. Serra MÜDERRİSOĞLU, Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Prof. Dr. Feyza ÇORAPÇI, Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Dr. Bürge Elvan ERGİNLİ, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı
Selva GÜRDOĞAN, Superpool

Moderatör:
Doç. Dr. Z. Hande SART, Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

12:00-12:15

ARA

12:15-13:15

Dünyadan Erken Çocukluk Uygulama Örnekleri

Konuşmacılar:
Dr. Christine POWELL, The University of the West Indies, Jamaika
Dr. Susan CHANG-LOPEZ, The University of the West Indies, Jamaika
Dr. Joanne SMITH, The University of the West Indies, Jamaika
Dr. Carmen Lourdes SEVILLA CARNERO, Ulusal Cuna Mas Programı, Peru

Katelin WILTON, International Rescue Committee, A.B.D.
Ayat AL’AQRA, International Rescue Committee, Ürdün

Moderatörler:
Andrea TORRES, Bernard Van Leer Vakfı, Hollanda
Prof. Dr. Feyza ÇORAPÇI, Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

13:15-13:30

KAPANIŞ

Konuşmacılar

Cecilia Vaca Jones, Bernard van Leer Vakfı, Yönetici Müdür

Cecilia Vaca Jones, sosyal gelişim politikalarını ve programlarını yönetme konusunda 20 yılı aşkın deneyime sahiptir. Vakfa katılmadan önce Cecilia, Nisan 2013’ten Mart 2016’ya kadar Ekvador Sosyal Kalkınma Koordinatör Bakanı idi. Çocuk, kadın ve yerli nüfusun koşullarını iyileştirme politikalarını ve  erken çocukluk gelişimi için sektörler arası politikaları savundu. Hükümetin ötesinde Cecilia, CESTAS ve Fundación Esquel gibi sivil toplum örgütleri, Amerikan Devletleri Örgütü ve UNDP gibi uluslararası örgütler ve akademide çalıştı: Quito’daki Ekvator Katolik Üniversitesi’nde yarı zamanlı profesör olarak ders vermiştir. Cecilia, İtalya’nın Bologna Üniversitesi’nden Sürdürülebilir Kalkınma için Sosyal Politikalar alanında yüksek lisans derecesine ve Ekvador’daki Papalık Katolik Üniversitesi’nden Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesine ve London School of Economics’ten şehirlerde yönetici yüksek lisans derecesine sahiptir.

Prof. Dr. Serra Müderrisoğlu

Prof. Dr. Serra Müderrisoğlu, 2000 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde öğretim üyesidir. Psikoloji lisans derecesini Michigan Üniversitesi’nde, Klinik Psikoloji yüksek lisansı ve doktora eğitimini Boston Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Araştırma ve uygulama alanları zor koşullarda yaşayan çocukların psikososyal gelişimine ilişkin olup, bu konuda çeşitli önleyici uygulama programları geliştirmiştir. Ayrıca travmatik deneyimleri dönüştürülmesi üzerine de uzmanlaşmış olan Dr. Müderrisoğlu yetişkinlerle psikoterapi çalışmaları yürütmektedir.

Prof. Dr. Feyza Çorapçı

Prof. Dr. Feyza Çorapçı, 2006 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde öğretim üyesidir. Klinik psikoloji alanındaki yüksek lisans ve doktora derecelerini A.B.D.’deki Purdue Üniversitesi’nden almıştır. Prof. Dr. Çorapçı, çalışmalarında sosyoduygusal gelişime katkıda bulunan aile deneyimlerini, çocuk yetiştirme tutumlarını ve çevresel faktörleri araştırmaktadır. Bir diğer çalışma alanı ise, yoksulluğa bağlı risk etmenlerini azaltmaya yönelik önleyici müdahale programları geliştirmek ve etkilerini araştırmaktır.

Dr. Bürge Elvan Erginli

Bürge Elvan Erginli 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu; 2010 yılında aynı üniversitenin Bölge Planlama Yüksek Lisans Programını tamamladı. 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul projesi kapsamında Santral İstanbul’da açılan İstanbul 1910-2010 kent sergisinde Prof. Murat Güvenç’in küratörlüğünü yaptığı Toplumsal ve Ekonomik Coğrafya alanında çalıştı. İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı’nda göçmenlerin yerel ve yerelden bağımsız sosyal ağları üzerine yaptığı araştırmasını 2017 yılında tamamladı. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfına Haziran 2015’de katıldı.

Selva Gürdoğan 

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde başladığı mimarlık eğitimini Southern California Institute of Architecture’u birincilikle bitirerek tamamladı. 2002-2006 yılları arasında OMA’nın Rotterdam ve New York ofislerinde çalıştı. Araştırma odaklı mimarlık ve tasarım ofisi Superpool’u, Gregers Tang Thomsen ile beraber 2006 yılında, İstanbul’da kurdu. 2013-2019 yılları arasında Columbia Üniversitesi’nin Mimarlık Fakültesi’ne bağlı kent laboratuvarı Studio-X Istanbul’un Thomsen’le birlikte eş-yöneticiliğini yaptı. 2017 yılından beri Bernard van Leer Vakfı’nın desteğiyle Kent95 programının paydaşlarından biri olan Superpool, kentlerin çocuklar ve bakım verenleri için iyileştirilmesi üzerine çalışmaktadır. Superpool’un bu program çerçevesinde liderliğini üstlendiği projelerden biri de 2019 yılında, Kadir Has Üniversitesi Kent ve Çocuk Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nın kurulması olmuştur. Gürdoğan aynı zamanda 2019’dan beri Londra’da Architectural Association School of Architecture’da ders vermektedir.

Dr. Christine Powell 

Dr. Christine Powell, Karayipler Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nde Epidemiyoloji Araştırma Birimi’nde Kıdemli Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. Araştırmalarında beslenme ve çevresel koşulların küçük çocukların büyümesi, sağlığı ve bilişsel gelişimi üzerindeki etkilerine yoğunlaşmıştır. Erken çocukluk gelişim müdahaleleri ve okul çağındaki çocukların beslenmesi üzerine de çalışmalar yürütmüş olan Dr Powell, özellikle gelişmekte olan ülkelerde çocuk gelişimi müdahalelerinin uygulama araştırmalarına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Dr. Susan Chang-Lopez 

Susan Chang-Lopez, Jamaika’da bulunan Karayipler Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nün (CAIHR) Epidemiyoloji Araştırma Biriminde Kıdemli Öğretim Görevlisi ve Çocuk Gelişimi Grubu üyesidir. Dr Chang-Lopez, Kanada Toronto Üniversitesi’nden Psikoloji lisans derecesine ve Mona West Indies Üniversitesi’nden MPhil (Psikoloji) ve Doktora (Beslenme) derecesine sahiptir. Araştırma konuları düşük maliyetli psikososyal müdahalelerin risk altındaki çocukların bilişsel, akademik ve davranışsal gelişimi üzerindeki etkisine odaklanmaktadır. Dr. Chang-Lopez, Jamaika ve diğer gelişmekte olan ülkelerde psikometrik testlerin ve diğer ölçüm araçların uyarlanması konusunda deneyime sahiptir. Uygun maliyetli erken çocukluk gelişimini destekleyen programlar konusunda ve dünyanın pek çok bölgesinden sağlık ve çocuk gelişimi ekiplerine ve paraprofesyonel çalışan kişilere eğitimler vermektedir.

Dr. Joanne Smith 

Joanne Smith, Jamaika’da bulunan Karayipler Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nün (CAIHR) Epidemiyoloji Araştırma Biriminde Öğretim Görevlisidir ve  Çocuk Gelişimi Araştırma Grubu üyesidir. Dr. Smith, West Indies Üniversitesi, St. Augustine’den Psikoloji yandalıyla İnsan Ekolojisi alanında Lisans derecesini aldıktan sonra aynı üniversitenin Tropikal Metabolizma Araştırma Biriminde beslenme alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Dr. Joanne Smith, çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyo-duygusal gelişimine odaklanan araştırma projelerde yer almaktadır.

Dr. Carmen Lourdes Sevilla Carnero 

Carmen Lourdes Sevilla Carnero, sosyal ve halk sağlığı alanında çocuk ve ergen ruh sağlığı, toplumsal cinsiyet, engellilik ve kırılgan gruplar gibi konular üzerinde 20 yıldan fazla deneyime sahip bir psikologtur. Halen Peru’da Kalkınma ve Sosyal İçerme Bakanlığına bağlı Ulusal Cuna Mas Programı’nın yönetici müdürü olarak görev yapmaktadır. Sosyal programların tasarımı, izlenmesi ve değerlendirilmesi, kamu yönetimi modernizasyonu, planlama ve sonuç odaklı bütçeleme konularında yüksek lisans derecesine ve uzmanlığa sahiptir. Madde Kullanımını Önleme ve Rehabilitasyon Ulusal Komisyonu yöneticisi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Temel Eğitim Kaynakları Merkezi koordinatörü, Ailede Cinsel Şiddete Karşı Ulusal Programın yönetici müdürü ile Kadın ve Kırılgan Gruplar Bakanlığının Çocuk ve Ergenleri Koruma Birimi yöneticisi olarak görevlerde bulunmuştur.

Ayat AL Aqra 

Ayat AL Aqra, Uluslararası Kurtarma Komitesi (International Rescue Committee) ile Susam Sokağı Programının (Sesame Workshop) ortaklığı ile geliştirilen ve Ürdün’de yayınlanan “Hoşgeldin Susam” programının erken çocukluk gelişimi teknik direktörüdür. Ayat AL Aqra, erken çocukluk gelişimi programlarına içerik sağlamak ve teknik destek vermenin yanı sıra, ev ziyareti-temelli Reach Up and Learn programının Ürdün’e adaptasyonu, ev ziyaretçisi eğitimi ve saha uygulamalarını yürütmektedir. Bunun yanında, ev ziyareti-temelli bu programın COVID-19 döneminde çevrimiçi ve telefon üzerinden yapılabilmesi için uyarlama çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Yakın zamanda gerçekleştirilecek program etki değerlendirmesinin çalışmalarına da destek verecek olan Ayat AL Aqra 5 yılı aşkın süredir Uluslararası Kurtarma Komitesinde çalışmaktadır.

Katelin Wilton 

Uluslararası Kurtarma Komitesinde (International Rescue Committee) kıdemli erken çocukluk gelişimi uzmanı olarak görev alan Katelin Wilton, özellikle küçük çocukların anneleri ve bakım verenlerine yönelik erken çocukluk programlarına içerik geliştirmekte ve teknik destek sağlamaktadır. Daha önce Uluslararası Kurtarma Komitesinde Türkiye’de Geçici Eğitim koordinatörü olarak çalışan Katelin, Tanzanya’da Hibe Programı Koordinatörü olarak çalışarak “Healing Families” ebeveynlik programını yönetmiştir.

Moderatörler

Doç. Dr. Z. Hande Sart

Doç. Dr. Z. Hande Sart lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Psikoloji çift anadal programında, uzmanlık derecesini aynı üniversitenin Klinik Psikoloji alanında tamamladı. Uzmanlık araştırması matematik öğrenme zorluğu ve epilepsisi olan çocuklarda nöropsikolojik eksikliklere odaklandırmıştı. Dr. Sart, Pittsburgh Üniversitesi’nde Uygulamalı Gelişim Psikoloji alanındaki doktorasını okulöncesi dönemde davranış sorunlarındaki süreklilik ve değişkenlik üzerine çalışarak tamamladı. Dr. Sart 2004 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri bölümünde öğretim üyesidir. Araştırma alanları çocuklarda davranış sorunları, engelli ve çocuk hakları ve kapsayıcı psikolojik danışmanlıktır.

Andrea Torres

Andrea, sosyal kamu politikaları ve programlarını yönetme ve uygulama konusunda 20 yılı aşkın deneyime ve erken çocukluk gelişimi alanında 10 yılı aşkın deneyime sahiptir. Şili Üniversitesi’nden Kamu Politikası ve Yönetimi alanında yüksek lisans derecesine ve Kings College London’dan Uluslararası Çocuk Çalışmaları alanında Yüksek Lisans derecesine sahiptir. Bernard van Leer Vakfı’na katılmadan önce, 2010’dan 2012’ye ve 2014’ten 2018’e kadar Sosyal Gelişim Bakanlığı’nda erken çocukluk gelişimi için kapsamlı koruma sistemi olan Chile Crece Contigo’nun (“Şili sizinle birlikte büyür”) Ulusal Koordinatörü olarak çalışmıştır. Ulusal düzeyde 12 program uygulamıştır, ayrıca Eğitim, Sağlık ve Adalet Bakanlıkları ile özel uygulama ortakları için teknik destek vermekten sorumlu bir ekibe liderlik etmiştir. Andrea Torres, Inter-Amerikan Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası projelerinde de çalışmıştır ve çeşitli Latin Amerika ülkelerine erken çocukluk gelişimi konusunda teknik yardım sağlamıştır.

Prof. Dr. Feyza Çorapçı

Prof. Dr. Feyza Çorapçı, 2006 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde öğretim üyesidir. Klinik psikoloji alanındaki yüksek lisans ve doktora derecelerini A.B.D.’deki Purdue Üniversitesi’nden almıştır. Prof. Dr. Çorapçı, çalışmalarında sosyoduygusal gelişime katkıda bulunan aile deneyimlerini, çocuk yetiştirme tutumlarını ve çevresel faktörleri araştırmaktadır. Bir diğer çalışma alanı ise, yoksulluğa bağlı risk etmenlerini azaltmaya yönelik önleyici müdahale programları geliştirmek ve etkilerini araştırmaktır.

“Beyni her şeyi kaydediyor”