Ev ziyareti temelli Aile Rehberliği programının araştırma bulguları 2. Gelişim Psikolojisi Sempozyumu ve 20. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunuldu.